Implantologija

Dentalni implantat je veštački koren koji se ugrađuje u kost. Najčešće se izrađuje od titanijuma i koristi se u stomatologiji za nošenje nadoknade jednog ili više zuba kako bi se zamenili izgubljeni pojedini zubi ili grupe zuba.

Praktično svi dentalni implantati koji se danas koriste jesu tipa korenskih endeosealnih implantata, tj. veoma su slični pravom korenu zuba, jer poseduju oblik korena i postavljaju se u kost.

Vilična kost prihvata titanijumski implantat i tada dolazi do oseointegracije odnosno koštane integracije koja se odnosi na spajanje površine implantata sa okolnom kosti. Dentalni implantati se zatim sjedinjuju s kosti i koriste se kao podrška brojnim zubnim nadoknadama, uključujući krunice, mostove na implantima ili proteze. Takođe se mogu koristiti i kao oslonac za ortodontsko pomeranje zuba. Upotreba dentalnih implanata omogućava jednosmerno pomeranje zuba bez povratnog dejstva (primenjuje se u ortodonciji).

Implantati su najbolje i najracionalnije rešenje kod gubitka zuba.

Oni su optimalno rešenje u terapeutskom, medicinskom ali i u estetskom smislu.

Implantati pacijentima vraćaju osećaj prirodnih zuba, izgledaju prirodno i u potpunosti se uklapaju u vilicu sa preostalim zubima pacijenta.

Mi koristimo implantate sačinjene od titanijuma, materijala koji ljudski organizam lako prihvata, i oni se hirurški postavljaju na mesto u vilici gde nedostaje zub. Na postavljene implantate nakon određenog perioda integracije, postavljaju se suprastrukture a preko njih krunice i mostovi.

Zubni implantati su veličine prirodnog korena zuba i garantuju prirodan i siguran osećaj prilikom govora i jela.

Kolika je uspešnost postavljanja implantata?

Kliničke studije potvrđuju da je uspešnost postavljanja implantata 90-100%,na 10 godina. Taj mali procenat neuspešnosti, nastaje obično odmah po ugradnji, usled različitih faktora. Ukoliko se pacijent pridržava saveta koji mu je stomatolog dao i održava adekvatnu oralnu higijenu, jednom dobro integrisan implantat ima odličnu prognozu.

Koliko traje čitava procedura?

Kliničke studije potvrđuju da je uspešnost postavljanja implantata 90-100%,na 10 godina. Taj mali procenat neuspešnosti, nastaje obično odmah po ugradnji, usled različitih faktora. Ukoliko se pacijent pridržava saveta koji mu je stomatolog dao i održava adekvatnu oralnu higijenu, jednom dobro integrisan implantat ima odličnu prognozu.

Koji su potencijalni problemi za uspešnu ugradnju implantata?

Nedovoljna količina kosti i njen kvalitet mogu biti kontraindikacija za postavljanje implantata. U takvim slučajevima pristupa se dodatnoj hirurškoj proceduri nadogradnje veštačke kosti (augmentacija). Takođe i lose opšte zdravstveno stanje, kao i pacijenti kod kojih je nemoguće uspostaviti adekvatnu oralnu higijenu, mogu ugroziti uspešnost implantne rehabilitacije.

Nadogradnja kosti (augmentacija koštanog grebena)

Gubitak kosti posle vađenja zuba, upala ili trauma ne znači nemogućnost ugradnje implantata. Da bi se postigli optimalni rezultati kako u funkcionalnom tako i u estetskom smislu, nekada je potrebno sprovesti oralno hiruršku intervenciju nadogradnje veštačke kosti koja se radi pre ili u toku ugradnje implantata. Nadograđuje se količina kosti koja je implantatu neophodna kao potpora kako bi, sa aspekta statike, mogao podneti sve sile koje se javljaju u procesu žvakanja. Postoji nekoliko različitih tehnika nadogradnje kosti, ali se sve na kraju svode na odabir koštanog materijala. To može biti autologna kost ili materijali životinjskog porekla iz specijalizovanih laboratorija. Za svakog pacijenta postoji određena indikacija, ali je cilj uvek isti - dobiti kvalitetnu kost koja će biti pogodna za uspešnu implantaciju.

Da li su implantati skuplji od proteza?

Iako je inicijalno cena postavljanja implantata visoka, oni ipak predstavljaju trajno rešenje, i s toga su na dugi rok svakako jeftinija solucija od druge vrste protetskih radova.

Da li se kod starijih pacijenta mogu postaviti implantati?

Naravno! Pacijentima mlađe dobi sugeriše se postavljanje implantata kao najbolja solucija zbog uglavnom dobrog stanja zubne kosti u koju se implantat postavlja. Ipak, i kod starijih pacijenata, ako stomatolog ustanovi da je operacija moguća, postavljanje implanata se preporučuje i može se bezbedno izvesti.

Da li implantati sadrže neke štetne metale?

Ne. Implantati se prave od titanijuma, izuzetno su bio-kompatibilni i nisu štetni za ljudski organizam.

Šta se dešava posle same operacije?

Nakon samog operativnog zahvata, javlja se osećaj utrnulosti i eventualno blagog bola na samom mestu ugradnje. Takođe je moguće da se zbog otoka neko vreme oseća utrnulost u vilici i usnama. Ovi simptomi su uobičajeni i nestaju nakon nekoliko dana. Ukoliko se to ipak ne dogodi, potrebno je obratiti se lekaru.

Da li je procedura postavljanja implantata bolna?

Hirurški zahvat radi se u lokalnoj anesteziji i samim tim procedura je potpuno bezbolna. Po završetku procedure i nakon što prestane dejstvo anestetika, mogući su blagi bolovi za koje Vam najčešće prepisujemo adekvatan analgetik.

Osnovne procedure

1.Planiranje intervencije

Pre početka operacije neophodno je detaljno i pažljivo planiranje radi određivanja vitalnih struktura kao što su donji alveolarni nerv ili sinus i oblik i dimenzije kosti, kako bi se implantat pravilno orijentisao i omogućio najbolji rezultat. Uobičajeno je da se pre operacije urade dvodimenzionalni snimci kao što su ortopan snimak, retroalveolarni snimci i naravno CBCT snimak (3D).

2.Hirurška intervencija

Pošto je na osnovu analize snimka napravljen plan ugradnje implantata, pristupa se hirurškoj ugradnji, gde se u jednoj poseti plasira jedan ili vise implantata (sve je apsolutno bezbolno) i prešiva se sluzokožom. Implantat ostaje prekriven sluzokožom sve dok ne dođe do potpune oseointegracije, što je proces koji traje oko 2-3 meseca, u zavisnosti od slučaja.

3.Otvaranje implantata

Od momenta ugradnje implantata do njegovog otvaranja, odnosno uklanjanja površinskog sloja gingive koja prekriva implantat, on se uopšte ne vidi (osim na snimku). U ovoj fazi uklanja se tanak sloj gingive i postavlja se gingiva former koji ima ulogu modelovanja desni, da bi kasnije pri izradi protetskog rada postigli utisak prirodnog zuba.

4.Izrada protetskog rada na implantima

Prednosti implantata

Implantati omogućavaju istu jačinu žvakanja kao i prirodni zubi
Jačina žvakanja koju omogućava proteza samo je 1/20 jačine koju omogućavaju prirodni zubi. Nasuprot tome, implantati nam omogućavaju da žvaćemo jednako snažno kao i sa prirodnim zubima, čak i kada je u pitanju tvrda hrana.

Pružaju osećaj prirodnih zuba
Implantati ne samo da izgledaju kao prirodni zubi, već pružaju i osećaj prirodnih zuba.

Zaštita okolnih zuba
Implantati se smeštaju u šupljinu gde zub nedostaje, čime se izbegava brušenje okolnih zdravih zuba.

Izbegavanje nelagodnosti nošenja proteze
Postavljanjem implantata izbegava se nelagodnost nošenja proteze, loš zadah i ostali propratni efekti nošenja proteze.

Komfor prirodnog zuba
Implantat je trajan i pruža komfor prirodnog zuba jer je pričvršćen za zubnu kost.

Održava zdravom zubnu kost
Nošenje proteze tokom dugog perioda vremena dovodi do resorpcije zubne kosti što nije slučaj kod implantata.

Uživanje u jelu
Implantati vam omogućavaju da u potpunosti osećate strukturu i ukus hrane, kao i kod prirodnih zuba

Povećava stabilnost kod totalnih proteza
Totalnu protezu moguće je potpuno fiksirati za implantate što sprečava njeno pomeranje i ispadanje.